Да подарим усмивки на жени и техните деца, преживели насилие!
DMS USMIVKI

Да подарим усмивки на жени и техните деца, преживели насилие!

Сподели

Заедно събрахме 212 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
104 4 0 0 98 лв. 2 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

През последните години броят на жените, които са потърсили подкрепа при нас нарасна значително. За изминалата година сме работили по около с 70 жертви на насилие.

Ние им предоставяме здравна, юридическа, психологическа, хуманитарна подкрепа. При нас те усещат, че има някой, който ги подкрепя и е с тях през целия болезнен, процес на отделяне от насилието. Помагаме им да започнат да вярват в бъдещето и да придобият увереност.

Вярваме, че с Ваша помощ, ще успеем да подарим усмивки на 15 жени и техните деца, преживели насилие.

Вярваме, че можем да намерим 300 души – дарители на усмивки, които да отделят поне по 20 лева всеки и да подарим позитивни преживявания на 15 жени и техните деца, преживели насилие.

letter С Ваша помощ искаме да дарим усмивки на жените и децата, с които работим. Планираме да организираме за тях образователни екскурзии до няколко забележителности в България – Етъра, Велико Търново, Карлово, Калофер, Сопот, Копривщица, както и да помогнем за преобразяването на 15 жени, жертви на насилие, като организираме посещение при фризьор, козметик и им дадем подаръчни ваучери. Това е част от възстановителния процес и възможност да се почувстват специални!