Помощ за Ицо!
DMS ICO

Помощ за Ицо!

Кампанията за лечение на Христо Апостолов приключва успешно. Сумата, необходима за операцията му, е събрана благодарение на дарители и негови собствени средства.
Христо ще постъпи в болницата за предоперативни изследвания на 18.03.2024 год.
Желаем му успех и благодарим на дарителите за подкрепата!

Сподели

Заедно събрахме 6 969 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1087 0 0 0 1768 лв. 390 лв. 3724 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Терминална бъбречна недостатъчност – това е диагнозата на Христо. Хемодиализата не е решение, необходима е бъбречна трансплантация.

Христо е с установено хронично бъбречно заболяване от 2 години, а от месец юни 2023 год. диагнозата вече е с терминална бъбречна недостатъчност и е включен на хемодиализно лечение.

Той е вписан в листата на чакащите за трансплантация, но не може да чака прекалено дълго, затова се свързва с болница „Флорънс Найтингейл“, Истанбул.

Болницата изготвя оферта за извършване на роботизирана бъбречна трансплантация на стойност 22 500 евро.

letter Сумата не е във възможностите на семейството му, затова Христо започва дарителска кампания.