Коледни чудеса за самотни деца
DMS KOLEDA

Коледни чудеса за самотни деца

Кампанията изпълни целта си и е прекратена! Благодарим на всички щедри и добри хора! 

Сподели

Заедно събрахме 4 026 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
314 0 0 2161 лв. 61 лв. 1490 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

Коледа и за тях!

Коледа е семеен празник, но какво става с децата, които нямат родители и близки? Как прекарват празника семействата, които живеят на ръба на оцеляването и няма възможност дори за основни продукти? Те са хора като всички останали и също имат нужда от топлина и добро отношение. Но топлината и доброто често ги подминават…

Затова нашата организация започва акции в помощ на деца в общински домове, както и няколко уязвими семейства с малки деца от град Своге.

Всички те очакват Коледа с надежда този път преживяването да е по-цветно, по-топло и поне малко да прилича на това, което са виждали само по филмите – светъл и уютен дом, празнична украса, уханна трапеза, спокойствие и усмивки. А защо не и подаръци!

За да превърнем в реалност тази коледна мечта, имаме нужда от съпричастност и реална помощ. Казано накратко – набираме средства за Коледни чудеса за уязвими деца!

letter Целта е да съберем 4000 лева за закупуване на лакомства, баници с късмети, декорация, конфети и малки изненади за всички деца от нашата грижа. Нашето желание е да създадем тържествено посрещане на Коледа и Нова година и да внесем уют и радост за тези, на които е било писано да израснат без родители или са ощетени от съдбата.