Надежда за Максим
DMS MAKSI

Надежда за Максим

Сподели

Заедно събрахме 5 112 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1846 9 0 0 1794 лв. 264 лв. 1190 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Надежда за забавяне на заболяването и подобряване на състоянието му дава терапията в институт Пирогов в Москва, включваща високодозова имуносупресивна химиотерапия и последваща трансплантация на собствени стволови клетки.

Светли Хора с големи сърца, днес аз имам нужда от надежда! 
От 27 години живея с диагнозата Множествена склероза. За съжаление болестта прогресира и към момента единствената възможност да стопирам влошаванато си, е лечение със стволови клетки, за което са необходими непосилните за мен 52 000 евро (50 000 евро е офертата от болницата за терапията, 2 000 евро за самолетните билети). 

Никога в живота си не съм разчитал на никого. Справям се сам. Вярвам в доброто и хората. Най-силно обаче вярвам в ЧОВЕЩИНАТА.  

Със свито сърце и неудобство, днес ви моля – помогнете ми да не губя своята надежда и да отключа вратата към един обикновен и пълноценен живот!

Подкрепете ме, за да успея да стопирам прогресията на заболяването и, ако e рекъл Бог, да подобря състоянието си.  Видял съм стотици примери на човещина, вярвам че ще я усетя с вашата подкрепа и ви благодаря! 🧡

Благодаря на всеки един, който ще отдели от времето и ресурсите си, за да подкрепи моята кампания!

letter Стойността на лечението е 50 000 евро. За пътни разходи са необходими още 2000 евро.