Да помогнем на Тео смело да проходи!
DMS TEODOR

Да помогнем на Тео смело да проходи!

Сподели

Заедно събрахме 29 494 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
3035 6 0 0 4340 лв. 396 лв. 21711 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Теодор е роден преждевременно в 29 г. с., вследствие на което развива детска церебрална парализа. От 8-месечна възраст е на непрекъсната рехабилитация за отпускане на мускулите на крачетата. Поставян му е два пъти ботокс, извършена е и фибротомия в Сърбия.

Така в състоянието на детето има известно подобрение, но изострената спастика на долните крайници продължава да бъде сериозен проблем.

Затова родителите правят запитване до д-р Парк – известния неврохирург, който прилага лечение на спастика чрез селективна дорзална ризотомия в САЩ, детска болница „Сейнт Луис“ – отговорът на д-р Парк е, че „Теодор е много добър кандидат за операция ризотомия.“

Здравейте мили хора с добри сърца!
Съдбата на един малък герой е във Вашите ръце !Т еодор е едно лъчезарно и будно детенце на 5 години, което страда от Детска церебрална парализа. За жалост, той не е имал възможността за весело и безгрижно детство, както повечето му връсници. Но това може да се промени !!! Нуждае се от Селективна Дорзална Ризотомия (SDR)процедура, чрез която Тео най-накрая ще може стабилно да проходи !!! Тя се извършва най – успешно в САЩ и по – точно в „CHILDREN’S HOSPITAL” ST.LOUIS, MISSOURI. Необходимата сумата за операцията е 49 118.00 $, която за жалост е непосилна за нашето семейство!
Затова имаме нужда от Вашата помощ и състрадателност, за да съберем необходимите средства възможно най-скоро!

 

letter В сумата не са включени разходи за транспорт и престой. Родителите са осигурили част от сумата, за останалата част обаче силно се надяват на дарителска подкрепа! Кампанията ще приключи в края на юни 2023 г.!