Детство за Матеяс
DMS MATEYAS

Детство за Матеяс

Кампанията на Матеяс е прекратена, родителите му са получили одобрение за финансиране от НЗОК за операциите във Виена.
Събраните дотук средства ще бъдат преведени по дарителската сметка на детето, защото ще им трябват за предстоящите рехабилитации, които не се покриват от НЗОК.
Благодарим за подкрепата на всички дарители, които помогнаха на Матеяс!

Сподели

Заедно събрахме 4 976 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
2368 58 0 877 лв. 295 лв. 1320 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Малкият Матеяс е с детска церебрална парализа, епилепсия и хидроцефалия. Има нужда от двустранна операция на стъпалото чрез артрориза.

Матеяс се ражда в началото на седмия месец и впоследствие развива детска церебрална парализа, епилепсия и хидроцефалия.

До момента е претърпял 5 ортопедични операции в България и 8 в чужбина. От 2 години детето се лекува в болница Шпайзинг, Виена, където е проследявано от д-р Кребс.

На последния преглед през април тази година д-р Кребс препоръчва извършването на двустранна операция на стъпалото чрез артрориза.