Да обърнем статистиката заедно!

Да обърнем статистиката заедно!

Начало на кампанията: 12.12.2023
Цел: 100 000 лв.
Остават: 98 510 лв.
Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
380 67 3 541 лв. 20 лв. 400 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 12 от 2 лв.1 от 5 лв.

За кампанията

Ако имате един лев за дарение, дарете го в помощ за лечение, защото ако нямаме здраве, нямаме нищо!

Ако имате два, дарете втория за образование, защото когато инвестираме в образованието на децата, инвестираме в бъдещето на цялото общество.

На 5-и декември 2023 година излязоха резултатите от последното издание на Програмата за международно оценяване на учениците PISA. Резултатите са тревожно ниски, а причината за тях е, че българската образователна система не е осъвременена и не успява да подготвя учениците за изискванията на модерния живот.

За българите образованието винаги е било и ще продължи да бъде ценност. Сега е времето да се обединим зад тази ценност и да покажем вярата си в българското училище. Бързо променящият се свят води със себе си нужда от адаптация и промяна, а в тези моменти има най-силна нужда от подкрепа. Отговорност на цялото общество е да осигури на новите поколения знанията, уменията и нагласите, които ще са им необходими в живота.

letter Ние от фондация “Заедно в час” вярваме, че всяко дете в България може и трябва да има равен достъп до качествено образование. Чрез нашите програми подкрепяме училищата да поставят учениците си в центъра на образователния процес и да ги стимулират да реализират пълния си потенциал. Обучаваме педагогическите екипи да прилагат модерни методи и похвати, а лидерските екипи да овластяват учителите да осъвременяват начина си на преподаване с цел повишаване академичните успехи и благосъстоянието на учениците.