Да помогнем на Джесика!
DMS DJESI

Да помогнем на Джесика!

Джесика е преминала успешно през трансплантацията на стволови клетки, кампанията в DMS се прекратява. Благодарим на дарителите за подкрепата!

Сподели

Заедно събрахме 4 616 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1082 22 0 2604 лв. 416 лв. 470 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

През годините преминава през всякакви терапии, но без резултат – продължава да получава средно по два пристъпа годишно и походката и става все по-нестабилна.

letter Единствена надежда на Джесика дава институт „Пирогов“ в Москва, където се провежда лечение за множествена склероза с химиотерапия и трансплантация на стволови клетки.