Български език за ново бъдеще
DMS SLOVO

Български език за ново бъдеще

Сподели

Заедно събрахме 108 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
28 8 0 64 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Войната в Украйна продължава! В България хиляди украински жени и деца се опитват да градят живота си отново!

След първоначалната стъпка на успокояване и покриване на основни потребности, следва  нещо още по-значимо – крачката за приобщаване към обществото ни, а тя може да се направи единствено чрез ИЗУЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.

Това е и целта на кампанията – набиране на средства за курсове по български език. Интеграцията е възможна чрез усвояване на български – за търсене и намиране на работа, за включване в степените на образование за децата и възрастни, за медицинско и административно обслужване.

Благодарение на основните познания по български език украинските бежанци ще водят нормален и независим живот. Още повече, че  голяма част от бежанците имат завършено висше образование и професионален опит в големи организации и фирми в Украйна и добри идеи, които могат да реализират в професионалните си области.

Кампанията е на от СУБ „Украински дом“ – организация, занимаваща се с нуждите на бежанците от Украйна – хуманитарна помощ (продукти, бебешки храни, хигиена и дрехи), контакт на бежанците с институции, издаване/получаване на документи към Посолството на Украйна в България, интеграционни курсове за бежанци (възрастни и деца), работа с деца със специални нужди и хора с увреждания.

letter Намирането на работа е изключително важно за бежанците. Работейки, те ще се чувстват част от българското общество, свободни да решават в кои условия да живеят, с какво да се изхранват, къде да учат децата или, както и къде да се лекуват.  Важно е и за нас, защото ще заплащат данъци и осигуровки и ще допринасят към българското общество. Подадената от нас ръка ще доведе до утвърждаване на човешкото им достойнство!