Обичта говори български – уроци по български за децата от Украйна
DMS UROK

Обичта говори български – уроци по български за децата от Украйна

Сподели

Заедно събрахме 616 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
26 2 0 0 86 лв. 250 лв. 250 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

Защо?

Езикът е средство за споделяне на подкрепа и обич. Той също е средство за интеграция на украинските деца в българската образователна система и общество.

С вашата помощ и подкрепа ще съберем 6000 лева, за да осигурим продължаването на групови класове по български език на 100 деца. Те ще се провеждат два пъти седмично през цялата лятна ваканция. С всеки 60 лева, събрани благодарение на Вас, едно украинско дете от Украинския образователен център в София ще може да продължи обучението си по български език през цялото лято.

Много от децата, разселени от войната в Украйна, изпитват трудности да намерят приятели, да се запишат в българско училище и да участват активно в обществото. Главен проблем за тях е езиковата бариера.

Чрез развитие на езиковите им умения те могат по-лесно да общуват с български деца, да имат достъп до български училища, да прехвърлят част от тези знания на семействата си и да се превърнат в пълноценна част от българското общество.

Освен образователна цел, часовете по български език през ваканцията имат и социална полза. С тях даваме възможност на децата да продължат да социализират и да се виждат с приятелите си.

letter Децата от нашия Oбразователен център вече са направили първите стъпки към интеграция и активно учат български език. Сега те имат нужда да продължат занятията и през лятната ваканция, за да подобрят езиковите си умения и да продължат успешно образованието си.