Да помогнем на Кръстьо да надвие болестта!
DMS KRASTYO

Да помогнем на Кръстьо да надвие болестта!

Кръстьо заминава за лечението в Москва, затова кампанията му в DMS е прекратена. Ако има нужда от средства за рехабилитация след завръщането му, кампанията ще бъде подновена.

Благодарим ви за подкрепата!

Сподели

Заедно събрахме 4 567 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
465 18 0 3071 лв. 35 лв. 960 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

През 2005 год. на Кръстьо е поставена диагноза „Множествена склероза“. Започва лечение с кортикостероиди, които да забавят развитието на болестта, но резултат няма. Преминава и през иглотерапия, гладолечение, терапия с ударни дози вит. Д.

За съжаление, болестта прогресира и в момента Кръстьо почти не може да си движи краката. По тази причина и рядко излиза от къщи.

Лечението със стволови клетки, което се предлага в институт „Пирогов“ в Москва, дава голяма надежда на Кръстьо, че болестта ще бъде стопирана.

„Тази коварна болест ми изпи силите. Преди нея бях много подвижен и енергичен, а стигнах до там, че не мога да направя самостоятелно нито крачка. Не пазя равновесие, краката ми не се движат…“ 

letter Лечението, което включва имуноаблативна химиотерапия и трансплантация на стволови клетки, е на стойност 50 000 евро.