Спешно за Бояна!
DMS BOYANA

Спешно за Бояна!

Бояна вече е успешно оперирана! Желаем ѝ бързо възстановяване и завинаги да забрави за болките.

Благодарим на всички добри хора, които я подкрепиха! 

Сподели

Заедно събрахме 12 775 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
3390 45 0 2980 лв. 672 лв. 5643 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

Как се живее без става?

През 2009 год. Бояна е диагностицирана с коксартроза на дясна тазобедрена става. Оперирана е за смяна на ставата, но в следствие на деформация на капсулата, се налагат още две операции за ревизиране на ставата, последната – през декември 2021 год. в Турция.

След операцията раната започва да се отваря. Следват неколкократни лечения за овладяване на инфекцията, но при последното отваряне на раната през декември 2022 год., Бояна е приета по спешност във ВМА и изкуствената става е премахната изцяло.

letter Случаят е много по-сложен от обичайна смяна на става. След 3 операции, тежка инфекция на костта, премахване на ставата и живот месеци с отворена рана и без става, шансът на Бояна идва с екип от немски и български специалисти и изградена на място индивидуална става.