Да помогнем на Иван
DMS IVAN

Да помогнем на Иван

Сподели

Заедно събрахме 10 631 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
4341 217 11 3287 лв. 492 лв. 2022 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 5 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

В края на 2022 год. на Иван е поставена диагноза „Остра миелоидна левкемия“.

Лечението започва в България, но поради влошаване на състоянието му, по спешност продължава в Турция, болница „Гьозтепе“.

Приложената химиотерапия дава резултат и е постигната ремисия. Следващата стъпка е извършване на костно-мозъчна трансплантация. Има и открит съвместим нефамилен донор.

Стойността на лечението е 110 000 евро, сумата е непосилна за семейството на Иван.

letter Към юни 2023 год. трансплантацията на Иван е извършена и засега е успешна. Иван е изписан от болницата, но до края на годината предстоят контролни прегледи и изследвания на донорския костен мозък, за което ще са необходими около 30 000 евро.