Слушаме децата, създаваме бъдещето
DMS DETE

Слушаме децата, създаваме бъдещето

Кампанията „Слушаме децата, създаваме бъдеще“ на Национална мрежа за децата събра цялата обявена сума. Получени са две големи дарения за общо 2700 лв., с което предварителната цел беше достигната.

Благодарим за подкрепата! 

Сподели

Заедно събрахме 1 264 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
414 16 0 209 лв. 15 лв. 594 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 3 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Национална мрежа за децата, над 10 години реализира програма „Мегафон“, в която са взели участие над 400 деца с различен етнически произход, история и  социален опит.

Тази година организацията се включва в Световното движение за празнуване на щедростта ЩедрияВторник 2023, което е на 28 ноември.

letter Програма „Мегафон“ е двугодишна програма, в която младежите се учат какви права имат и как да се застъпват за тях, а през втората година провеждат изследвания сред своите връстници по теми така важни за общността, в която живеят, както и за всички деца в страната. Такива теми са: образование, екология, финансова грамотност, социални мрежи, тормоз в училище. В младежите се зароди идеята да представят мнението да популяризират и дискутират чрез излъчването на Podcast „Мегафон“ по наболелите теми онлайн и офлайн.