Бъдеще за децата с пареза на ръката
DMS PAREZA

Бъдеще за децата с пареза на ръката

Сподели

Заедно събрахме 918 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
331 89 1 294 лв. 110 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Фондация „За нашето бъдеще“ е учредена от родители на дете с увреждания на брахиалния плексус (т.нар. акушерска пареза, родова травма на раменния сплит, акушерска парализа, увреждания на плексус брахиалис, парализа на ЕРБ, Дюшен).

Децата с увреждания на брахиалния плексус се нуждаят от ежедневни процедури за постигане на жизненоважни функции на засегнатата ръка.

Лечението е скъпо и продължително. Семействата нямат възможност да поемат ежедневните разходи за рехабилитационни и профилактични процедури, спортни дейности, арт терапии, хипотерапия, ерготерапия, плуване, други процедури и обучителни дейности в страната и в чужбина.

Поради финансови причини се налага да правят по-малко процедури или да прекратят лечението. За съжаление това води до изоставане на функциите на ръката и понякога дори до загуба на вече спечелени функции на ръката. С всичко това се увеличава и риска от деформации в ръката и тялото.

Бебетата, родени с този вид увреждане, се нуждаят от специфично и продължително лечение – физиотерапия, рехабилитация, хирургични интервенции, носене на ортези, сплинтове и шини, приложения на боток и други.

Важно е да има правилен модел на поведение от страна грижещите се за тях лица, екипна работа на медицински специалисти в различни направления (хирург на горен крайник, невролог, ортопед, физиотерапевт, рехабилитатор, кинезитерапевт, ерготерапевт и др.) за постигане на функциите на ръката и за преодоляване на последствията.

Всичко това води до продължително страдание на детето. Също така проведеното лечение невинаги гарантира пълно отстраняване на вторичните проблеми, които възникват като резултат от увреждането на нервите – деформациите в ръката и структурата на тялото, сензорните нарушения.

letter Набираме 4000 лв. за да подкрепим 10 деца на различна възраст и с различни степени на увреждане, които да провеждат различни терапевтични процедури.