Дари надежда за Добчо!
DMS DOBCHO

Дари надежда за Добчо!

Добрин Митев с. Храброво, Варна

Сподели

Заедно събрахме 4 996 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1829 0 0 1352 лв. 105 лв. 1710 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

В края на 2022 год. на Добрин е открито първично злокачествено новообразувание на черния дроб и компенсирана чернодробна цироза.

Необходимо е веднага да започне лечение – от болница „Газиосман паша“ (Турция), предлагат план за лечение, включващ тестове, изследвания и 3 курса химиотерапия на обща стойност 19 300 евро.