Да помогнем на Мери!
DMS MERI

Да помогнем на Мери!

С тъга съобщаваме, че Мариета Бенчева изгуби битката за живот. Да почива в мир. Изказваме съболезнования на семейството ѝ.

Кампанията DMS MERI е прекратена.

Благодарим на всички, които я подкрепиха.

Сподели

Заедно събрахме 3 126 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
311 0 0 0 830 лв. 300 лв. 1685 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Мариета започва нова тежка химиотерапия, от която получава усложнения на белия дроб. 2 месеца е лекувана за усложненията, а през това време раковото заболяване прогресира и лекарите тук казват, че шансовете за успешна трансплантация са минимални.

Това принуждава близките да потърсят помощ в болница Мемориал, Турция, където през месец юли е извършена костно-мозъчна трансплантация.

letter В края на август Мариета е изписана, но получава нови усложнения, този път на червата и през септември е приета отново в болницата, където е и до момента.