Да дадем шанс на Алекс да ходи – подновена
DMS ALEKSANDRA

Да дадем шанс на Алекс да ходи – подновена

С радост ви съобщаваме, че НЗОК е одобрила заявлението за финансиране на операцията на малката Александра в САЩ. Касата ще покрие стойността на операцията и самолетните билети на Алекс и майка й. Всички останали разходи по престоя в Варшава ще бъдат поети от семейството с набраните до момента средства от кампанията.

Пожелаваме успех и бързо възстановяване на Алекс!
Оставаме в готовност да подновим кампанията при необходимост.

Сподели

Заедно събрахме 25 539 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
3550 12 0 8878 лв. 1425 лв. 11662 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Александра се ражда с рядък дефект на крачетата – билатерална фибуларна хемимелия, което представлява липса на фибулите на двете крачета. Детето беше оперирано по процедурата Superankle, разработена от д-р Пейли в болница „Сейнт Мери” Флорида, като част от сумата беше набрана с DMS дарителска кмпания.

Това е най-успешния метод за коригиране на такъв тип деформации и трябва да бъде извършен между 18 и 24 месец на детето, за да стабилизира глезена и да започне ходене с монтиране на двустранни външни фиксатори.

През ноември и декември 2021 год. са извършени 2 успешни операции в САЩ. Лекуващият ортопед д-р Пейли е доволен от резултата, но поради липсата на фибулите се налага реконструкция и изграждане на глезените, за да се изправят крачетата, да се стабилизира походката и да се балансира тялото.

letter Оперативното лечение ще се проведе във Варшава, в „Европейски институт Пейли“. Операцията е планирана за края на месец март 2023 год.