Прохладно лято за децата от ДГ „Радост“ – Лясковец
DMS KLIMA

Прохладно лято за децата от ДГ „Радост“ – Лясковец

Кампанията приключва с успех! Фирма е заявила желание пред настоятелството на детската градина да предостави уреда с голяма отстъпка и в рамките на събраните дарения в DMS, децата все пак ще имат климатик. Благодарим ви!

Сподели

Заедно събрахме 774 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
90 7 0 0 лв. 0 лв. 670 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Сдружение „Училищно настоятелство при ДГ „Радост“ – гр. Лясковец“ има основна цел подпомагане на развитието на детската градина, обогатяване на материалната база и осигуряване комфорт на децата, които посещават детската градина.

Проблемът, който искаме да решим с тази кампания, е да осигурим здравословна среда и спокойствие на децата в една от групите, в която температурата на въздуха през летните месеци е много над нормите за осъществяване на каквато и да било дейност.

letter Високите температури в помещението пречат на спокойния следобеден сън на децата, както и за провеждане на занимания на закрито.