Прохладно лято за детска градина „Радост“ в Лясковец
DMS KLIMA

Прохладно лято за детска градина „Радост“ в Лясковец

Да е толкова топло през лятото, че да не можеш са спиш, да мислиш, да играеш, да дишаш…

Така през летните месеци се чувстват децата от детска градина „Радост“ в град Лясковец.

 

Затова сдружение „Училищно настоятелство при ДГ „Радост“ в града, което помага за развитието на детската градина, обновяване на материалната база и осигуряване комфорта на децата, решава, че ще започне кампания за набиране на средства за климатик.
Така има шанс за по-здравословна среда и спокойствие на децата в една от групите, в която температурата на въздуха през летните месеци е много над нормите за осъществяване на каквато и да било дейност.

 

Появява се местна фирма, която заявява желание пред настоятелството на детската градина да предостави уреда с голяма отстъпка и в рамките на събраните дарения в DMS.

Така децата все пак ще имат климатик.

 

Благодарим ви, че им осигурявате прохладно лято!

Сподели

Заедно събрахме 775 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
91 7 0 0 0 лв. 0 лв. 670 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Сдружение „Училищно настоятелство при ДГ „Радост“ – гр. Лясковец“ има основна цел подпомагане на развитието на детската градина, обогатяване на материалната база и осигуряване комфорт на децата, които посещават детската градина.

Проблемът, който искаме да решим с тази кампания, е да осигурим здравословна среда и спокойствие на децата в една от групите, в която температурата на въздуха през летните месеци е много над нормите за осъществяване на каквато и да било дейност.

letter Високите температури в помещението пречат на спокойния следобеден сън на децата, както и за провеждане на занимания на закрито.