Подкрепете децата с аутизъм и хиперактивност за достъпен спорт!

Начало на кампанията: 24.11.2022

С настоящата кампанията се стремим да наберем 8 000 лв. за Програма по ерготерапия - спортни дейности, чрез които се компенсират трайно увредени функции за 30 деца с аутизъм, посещаващи "Център за социална рехабилитация и интеграция на деца" в Стара Загора.

Подкрепете децата с аутизъм и хиперактивност за достъпен спорт!
120 лв. дарени остават Виж даренията
megaphone image Помогни, като споделяш! Така кампанията ще достигне възможно най-много хора и ще събере нужните средства.
Сподели кампанията
 • phone-icon Изпрати SMS на 17 777
  Дари чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Yettel., VIVACOM и A1.
 • computer-icon Дари онлайн още сега!
  С Visa или MasterCard през виртуалния ПОС на ОББ, ePay или IRIS Solutions.
 • bank-icon Направи превод
  Български дарителски форум BG06UBBS80021026072940 Oснование: DMS SPORT

За кампанията

Децата с аутизъм и хиперактивно поведение най-често имат проблем с общуването, което прави тяхното включване в обществото почти невъзможно. Те живеят в нашия свят, но по свой начин.

30 деца, посещаващи Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца „Алтернатива“ в град Стара Загора се нуждаят от непрекъсната подкрепа и терапия, провеждана от квалифицирани специалисти, за да продължат да се развиват и да се увеличават шансовете им да имат нормално детство. За съжаление, не всеки вид терапия е достъпен за тях.

С настоящата кампанията се стремим да наберем 8 000 лв. за Програма по ерготерапия – спортни дейности, чрез които се компенсират трайно увредени функции.

С всяко дете се работи индивидуално, след оценка какви точно са уврежданията. Спортът има изключително благотворно влияние върху децата – научават се да спазват правила, да си взаимодействат при груповите игри, да общуват.

Средствата са необходими за хонорар за 6 месеца за продължаване на работата на ерготерапевта по специално разработена от него спортна програма. Ще осигурим специализирани спортни съоръжения на открито за тази програма.

Специалистът ерготерапевт работи с децата в Центъра от 6 месеца. За това кратко време постигна видими резултати. Децата станаха по-уверени в себе си, започнаха да общуват с по-малко притеснение.

Защо го правим?

Ние от Гражданско сдружение „Алтернатива 55” над 15 години работим за развитие и социализиране на деца с аутизъм и хиперактивно поведение. Те се нуждаят от разбиране и системна подкрепа на обществото, за да преодолеят дефицитите в развитието си.

Нашият досегашен опит доказва, че прилагането на специфични терапии подкрепя развитието и социализацията на децата от Центъра.

В продължение на 5 години провеждахме терапия с конна езда и плуване, в резултат на което се подобри качеството на живот не само на децата, но и на техните родители. За 15 години 50 от нашите деца започнаха обучението си в масови училища.

 

Тази организация е участник в проекта на Фондация BCause проект „Информиране, ангажиране, успех“ с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България“ (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Основната цел на проекта е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

Да помогнеш е лесно

 • лева
  За успешния край Бъди първият изпратил!