Мечта на колела
DMS KOLELA

Мечта на колела

Сподели

Заедно събрахме 1 900 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
146 2 0 0 95 лв. 95 лв. 1560 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Да бъдем заедно с нашите деца от Центъра означава да обичаме различния, защото всички сме уникални. Ние приемаме различието не като недостатък.

Вярваме, че всеки човек е личност с достойнство и трябва да бъде ценен и уважаван, да има своя шанс да се развива, да се радва на живота и да достигне пълния си потенциал.

Искаме да разнообразим ежедневието и да стимулираме усещанията на нашите 9 деца и младежи с увреждания. Всички те излизат навън, посещават специализиран Дневен център, където други специалисти работят с тях за развиване на техния потенциал и умения.

Но в къщата, в която живеят, имат двор, който не могат да използват, предвид тежките си увреждания – те са в инвалидни колички, което ограничава възможностите им за движение и нови усещания.

letter Всички деца и младежи с увреждания, за които се грижим, са слушали по време на музикалните занимания песничката „Седнала в градина под дърво Калина, люлка залюляла, песничка запяла: Аз се люлея и си пея“. И мечтаят:„И моята количка да полети“.