Бъдеще за Димона!
DMS DIMONA

Бъдеще за Димона!

Кампанията приключва успешно.

Сподели

Заедно събрахме 16 712 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
2596 54 2 0 7612 лв. 731 лв. 5655 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Малката Димона е с диагноза аутизъм. Детето се нуждае от специализирана терапия, която родителите му нямат възможност да осигурят.

Димона е с диагноза „Детски аутизъм“ от втората си година, когато спира да говори. Направени са й психологични изследвания с препоръки за посещение на дневен център със специализирано подпомагане, но родителите не отчитат подобрение и се насочват за консултация към клиника по детска неврология „Проф. Д-р Бурак Татлъ“ в Истанбул.

Проф. Татлъ препоръчва 120 сеанса физиотерапевтичен лагер, медицински прегледи и генетични изследвания на стойност 15 000 евро. След това ще се изготви план за лечение.

За да започне терапията обаче е нужно първо да се направят изследванията, без които лечение не може да започне. Само те ще струват на семейството 15 000 евро, а те не разполагат с такива средства. Затова се обръщат за помощ към дарители!

letter 5-годишната Димона се ражда здрава и в първите две години от живота й нищо не подсказва обрата, който предстои. Докато един ден родителите й забелязват промяна в дъщеричката си. Тя спира да ги забелязва, затваря се в себе си и не говори. След консултации със специалисти родителите чуват диагнозата "аутизъм".