Константин Сарафов
DMS KOKO

Константин Сарафов

Кампанията на Константин Сарафов (DMS KOKO) приключва успешно!

Малкият Константин събра сумата за първата от поредицата операции за поставяне на външни фиксатори и кампанията е временно прекратена, до времето, когато ще се разбере колко средства ще са необходими и кога ще бъдат следващите процедури.

От името на Коко и на неговите близки и приятели, ви благодарим за подкрепата!

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията