Пенчо Трендафилов
DMS PENCHO

Пенчо Трендафилов

Кампанията на Пенчо Трендафилов (DMS PENCHO) приключва успешно!

Пенчо Трендафилов набра необходимата сума и проведе лъчетарапия в Германия, а в началото на декември му предстои контролен преглед – вярваме, че всичко ще бъде наред!

От името на Пенчо, на неговите близки и приятели, ви благодарим за подкрепата!

Сподели

Заедно събрахме 21 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
21 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията