Водното бедствие и вълната на подкрепа и съпричастност

Водното бедствие и вълната на подкрепа и съпричастност

Сподели
Наводненията от 2 септември 2022 г, които потопиха много села в района на Карлово – Каравелово, Богдан, Столетово, Клисура, Слатина, Московец, Розино и Христо Даново, разрушиха живота и поминъка на стотици семейства.

Пороят в Карловско отнесе жилищата и надеждите на много хора, но предизвика огромна вълна на подкрепа още в първите дни след бедствието. В отговор на огромната нужда от непосредствена помощ на пострадалите домакинства различни организации и доброволчески групи стартираха дарителски кампании и отидоха на терен за да участват в разчистването на пътища, дворове и къщи.

ПОМАГАМЕ! Кампания в помощ на хората, пострадали в потопа!

Инициатори на кампанията DMS POMAGAME са Фондация „Работилница за граждански инициативи“, Национална асоциация на доброволците в Република България, Български дарителски форум и Фондация Бикоуз: в помощ на благотворителността.

Организаторите на кампанията DMS POMAGAME се срещнаха с представители на местната власт и с пострадалите семейства за да се координират усилията на всички организации, участващи в инициативата. Посетиха и училищата, в които учат деца от засегнатите домакинства и те получиха учебни помагала за предстоящата учебна година. Предстои закупуване на домакински уреди за най-засегнатите семейства.

Помощ за наводнените села в община Карлово!

Кампанията DMS KARLOVO стартира по спешност още в първите дни след трагедията по инициатива на община Карлово. Кампанията беше подета от медиите и получи огромна дарителска подкрепа, като за месец бяха набрани половин милион лева.

Основните цели са да бъдат подпомогнати засегнатите домакинства и възстановяване на инфраструктурата в селата, а непосредствено след потопа основните нужди бяха свързани с острата необходимост от физическа работна сила за разчистване и осигуряване на достъп до наводнените къщи и дворове, на което откликнаха стотици доброволци, имаше покрепа и от страна на военни поделения с хора и тежка техника.

Щетите в наводнените села са огромни, над 250 домакинства са с негодни за живеене или нуждаещи се от сериозен ремонт къщи.

Изразходването на средствата по кампанията е поверено на решенията на Обществен съвет в Карлово, в чийто състав влизат представители на местния кризисен щаб, институции и общственици. Общината обяви публична сметка за даренията и пое ангажимент да оповестява всяко разходване на набраните средства от  дарители.