Дарителска кампания заради кризисната ситуация в областите Варна, Добрич, Велико Търново и други пострадали от стихията населени места
DMS VARNA

Дарителска кампания заради кризисната ситуация в областите Варна, Добрич, Велико Търново и други пострадали от стихията населени места

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията