Да помогнем на Петя!
DMS PEPI

Да помогнем на Петя!

Сподели

Заедно събрахме 6 927 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
3260 10 0 0 1992 лв. 95 лв. 1560 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

Ще вървя!

От 14 години Петя живее с диагнозата „Множествена склероза – цереброспинална форма“. Досега е лекувана е с кортикостероиди и множество други медикаменти, но без резултат. Затова тя се насочва към институт „Пирогов“ в Москва за лечение чрез химиотерапия и трансплантация на хемопоетични стволови клетки.

Лечението е на стойност 50 000 евро, но освен него, за двупосочен самолетен билет са й необходими още 3 000 евро.

letter "Благодаря на всички, които вече се включиха и помогнаха! Благодаря на всички, които ще го направят! Ще дам всичко от себе си, за да стигна до лечение, което не мислих дори, че съществува. Ще вървя! Благодаря на всеки един от вас ,който може да отдели и дари от личните си средства. Благодаря ви от сърце!"