Надежда за Калин!

Надежда за Калин!

Начало на кампанията: 07.10.2022
Цел: 167 505 лв.

Заедно събрахме 27 371 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
7869 266 10 0 7995 лв. 655 лв. 10270 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

Битката за живот

Прeз месец юни 2022 г. Калин е диагностициран с остра лимфобластна левкемия В-фенотип. В момента провежда високодозирана химиотерапия в България, но за да бъде излекуван е необходима костномозъчна трансплантация в чужбина.

Калин се обръща към болница Аджъбадем, Истанбул, където му изготвят оферта за трансплантация на костен мозък. Стойността на лечението е между 110 000 и 120 000 евро в зависимост от вида трансплантация – хаплоидентична или от съвпадащ неродствен донор.

„Живея с мисълта, че ще живея! Знам, че ме чака трудна битка, но до мен са жена ми, майка ми, близки приятели, даже си правя нереални планове.“

 

letter През декември 2022 год. Калин премина успешно през костномозъчна трансплантация.  От месец март е в България, като всяка седмица прави специални кръвни изследвания, които изпраща в Турция, а веднъж месечно пътува до болницата за контролни изследвания.