Помогнете да надбягаме времето и да опазим египетския лешояд
DMS POLET

Помогнете да надбягаме времето и да опазим египетския лешояд

Скоростта, с която египетския лешояд изчезва и работата за отстраняване на причините за това по целия му миграционен път, са в неравна битка. За последните 40 години популацията му в България е намаляла с 83%! БДЗП създаде двугодишна програма за освобождаване на отгледани на затворено млади египетски лешояди.

Сподели

Заедно събрахме 405 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
148 6 0 165 лв. 60 лв. 20 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 22 от 2 лв.1 от 5 лв.

За кампанията

Българско дружество за защита на птиците е първата гражданска организация с реален членски състав и структури в страната.

БДЗП работи за опазване на дивите птици, важните за тях места и местообитания, както и за биоразнообразието като цяло, като по този начин допринася за устойчивото ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората.

Организацията е част от BirdLife International – водеща световна организация за проучване и опазване на птиците, основана през 1922 г.

През следващите две години, БДЗП има за цел да освободи 6 отгледани на затворено млади египетски лешояди. Така ще подпомогне дивата популация на световно застрашения вид на Балканите.

Днес в страната ни са останали едва 26 двойки!

Кои са причините за стремителното намаляване на емблематичния вид?

  • използването на отрови и отровни примамки
  • токовите удари и сблъсъците с електропреносната мрежа
  • бракониерството и безпокойството по целия му миграционен път от България до Африка
letter Осъществяването на програма за освобождаване на отгледани на затворено млади египетски лешояди частично компенсира високата смъртност в морето по време на първата миграция на младите птици (от 10 оцелява само една!) и може да подсили популацията на вида на Балканите. Резултатите от последните няколко години го доказват. Освободени са 23 отгледани на затворено птици, от които 6 са се завърнали успешно в България!