Подкрепи Иванка!
DMS IVANKA

Подкрепи Иванка!

Иванка Ганева с. Варненци

Сподели

Заедно събрахме 13 193 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
4687 110 4 0 3043 лв. 1760 лв. 3463 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Иванка провежда консултации в Белгия, Франция, Турция, САЩ, Швейцария.

В Германия (клиника Белетаж, Дюселдорф) лекарите установяват, че се налага спешна ревизионна операция на сакроилиачни стави с премахване на импланти, както и поставяне на изкуствени дискове на гръбнака.

letter Операцията Иванка беше планирана за 20.07.2022 г. Уви, поради липса на средства датата отпада. Ще получи нова дата, когато набере необходимата сума. Въпреки това, НЗОК отказва да заплати лечението с мотив, че може да бъде извършено в България.