Искам спомени и с мама, и с татко!
DMS DEMETRA

Искам спомени и с мама, и с татко!

Сподели

Заедно събрахме 370 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
38 18 0 0 10 лв. 105 лв. 181 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Името ми е Макс. На 7 години съм и съм дете на разведени родители. Живея с мама и баба. Те се грижат добре за мен. Не съм спирал да се виждам и с татко. Той ме чака всяка втора сряда в Контактния детски център – мястото, където мама ме води за срещите ми с него. Тук си играем, татко ми чете приказки, споделям му за уроците, за приятелите си. Често татко ми донася сандвичи, сок и разни лакомства. Чакам срещите ни с нетърпение. Обичам и двамата си родители. Искам да имам спомени и с мама, и с татко!

Раздялата е труден процес за всички, но най-много тя тежи на детето – срещи в напрегната среда, мълчание между родителите, размяна на остри реплики или погледи. Детското сърце вижда и усеща всичко. Именно в тези мигове изпъква ролята на Детския контактен център.

Целта на тези центрове е осигуряването на безопасна, неутрална и спокойна обстановка за срещи между детето и близките, които вече не живеят заедно. За да растат спокойни, уверени и щастливи, децата имат нужда да общуват и с двамата си родители и да не губят контакт с останалите членове на техните семейства – баба, дядо, леля, чичо, братовчеди.

letter Децата и родителите получават професионална психологическа подкрепа. Специалистите съдействат при осъществяване на контакта между тях и съблюдават за спазване на реда. За 2021 г. Центърът е предоставил психологическа подкрепа на над 70 семейства.