Прегърни Скрипчър!
DMS SCRIPTURE

Прегърни Скрипчър!

Сподели

Заедно събрахме 4 145 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
33 61 15 0 470 лв. 505 лв. 2940 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Централният офис ще спре финансирането на Скрипчър Юниън България догодина. Това ни оставя с една година, за да изградим финансова устойчивост на организацията. През годините сме оставили отпечатък в живота на много от вас. Имаме нужда от вашата подкрепа – помогнете ни да продължим да оставяме отпечатък в живота на децата и младежите днес! Станете редовен дарител!

През последните 3 години наши екипи от доброволци и служители посещават периодично (2 пъти месечно) 4 села в Монтанския регион (с. Габровница, с. Черни връх, с. Вирове и с. Новачене), където работят активно с местната ромска общност за издраждане на хигиенни навици, морални ценности, образователни и превантивни програми.

  • Тийнейджърски екипи:

В следствие на дългогодишната ни работа с тийнейджъри, ставаме свидетели на техния растеж и развитие. Голяма част от тях придобиват умения за работа с хора, за грижа към по-малките, ръководене на различни дейности, способност да посрещат емоционалните нужди предимно на по-малките от тях, а и на свои връстници. Научават се да ценят труда, който хората полагат за тях, и да даряват своя за други.

  • ЛЕГО Уикенди:

В ЛЕГО уикендите взимат участие деца на възраст 7-12г. Те проектират и конструират цялостен ЛЕГО град, като работят разделени на малки екипи. Чрез това събитие успяваме да предизвикаме креативността и творчеството у децава, да развиваме умението им за работа в екип и да им помогнем в изграждането на цялостна представа за структурата и функционирането на една градска общност. Екип от подготвени и обучени доброволци навигират участниците в процеса на строене и изпозлват всяка възможност за разговори и подкрепа на децата.