Шампионите на Горна баня играят заедно!
DMS IGRA

Шампионите на Горна баня играят заедно!

Сподели

Заедно събрахме 275 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
45 0 0 0 0 лв. 10 лв. 220 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 2 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Шампионите от Горна баня имат нужда от обновено общодостъпно място, на което да тренират баскетбол, волейбол и фитнес! Никой не е станал номер 1 в спорта, без да е играл с приятели в квартала, нали?