Да помогнем на Мими!
DMS MILENA

Да помогнем на Мими!

Кампанията на Милена Желева е прекратена след като проявява нови симптоми, водещи до съмнения в диагнозата ѝ. Събраните средства ще останат в дарителската ѝ сметка докато не се изясни нейната диагноза и не бъде взето окончателно решение за хода на лечението ѝ.

Сподели

Заедно събрахме 3 633 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
2504 2 0 800 лв. 15 лв. 310 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Американският неврохирург д-р Фейгенбаум, който практикува и в болница AIMIS в Кипър още миналата година съветва Милена да ѝ бъде направена в България диагностична блокада на една от кистите, но българските специалисти не се наемат да направят такава.

При това положение д-р Фейгенбаум предлага на 7.05.2022 год. да направи диагностични блокади, да постави окончателна диагноза и да оперира Милена в Кипър.

letter На 7 май Милена трябва да лети към Кипър за своята операция.