Да помогнем на младото семейство Румен и Ивета Игнатови да построят отново дома си!
DMS NOV DOM

Да помогнем на младото семейство Румен и Ивета Игнатови да построят отново дома си!

Община Ружинци област Видин

С щедрата подкрепа на фирмено дарение за 15 000 лв. от компанията ДИ ЕНД ВИ СОЛЮШЪНС ЕООД семейство Игнатови събра достатъчно средства, за да построи своя нов дом!

Пожар, който тръгва от късо съединение в стопанска постройка, изпепелява къщата на младото семейство на Румен и Ивета Игнатови.

Община Ружинци се ангажира с благотворителна кампания с цел Румен и Ивета да могат да построят нов дом върху основата на старата кирпичена къща.

Сега това е възможно!

Сподели

Заедно събрахме 20 017 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1315 4 0 0 2266 лв. 505 лв. 15923 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Румен и Ивета живеят живее в малкото с. Дражинци, Видинско с двете си момченца – на 1 година и 8 месеца и на 3 месеца.

Младите хора в селото са общо 16. Преобладаващата част от населението е в пенсионна възраст и не може да помогне на младото семейство в изграждането на новия им дом нито финансово, нито физически. Румен работи като механизатор в земеделска фирма и заплатата му не може да покрие подобен разход.

Затова и община Ружинци се ангажира с благотворителна кампания, за да бъде построен нов дом на семейството.

letter Предвид демографския срив и все по-малкото млади хора, останали да живеят в малките населени места се обръщаме към хората с добри сърца кой с колкото може да помогнат на младото семейство, защото бъдещето на общината е в тях.