Подкрепи невидимите деца на Украйна
DMS NEVIDIMITE

Подкрепи невидимите деца на Украйна

Център „Амалипе“ и Асоциация „Интегро“ се обединяват с организации от България и Молдова, за да помогнат на бебета и деца на украински бежанци в Молдова, които поради различни причини не могат да се придвижват към други европейски държави и са настанени при изключително тежки условия.

Сподели

Заедно събрахме 214 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
35 0 0 0 50 лв. 5 лв. 124 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Една определена група от хора с бюрократични проблеми като липса на документи и без налични средства и възможности остават в капана на граничните зони – капан, който затваря и малко открехната на врата на надеждата за по-нормален живот, подслонът осигурен от другите страни, където хората могат да бъдат настанени и да останат заедно.

Така стотици бебета и малки деца от бедни и маргинализирани ромски семейства страдат и надеждата за тях също е невидима.

Особено тежка е ситуацията за майките с деца до 7 години. Те са настанени в центрове, в които храната, включително за най-малките, е в постоянен недостиг, обричайки ги на гладуване. Условията за спане не са добри, липсват средствата за хигиена, а достъпът до топла вода и тоалетни са ограничени.

letter Коалиция „Гласът на ромите“, заедно с други организации в Молдова, подкрепят тези най-уязвими групи сред бежанците с всичко, с което могат. Но вече изнемогват и имат нужда от подкрепа за да продължат да оказват помощ на нуждаещите се. Това мотивира Център „Амалипе“ и Асоциация „Интегро“ да откликнат незабавно. Целта на кампанията е да набере 10,000 лева, като набраните средства ще бъдат изразходвани единствено за детски храни, хигиенни материали и дрехи за децата, както и разходи за техните майки, свързани с децата.