Бъдеще за Мими!
DMS MIMI

Бъдеще за Мими!

Благодарности от майката на Мими:

Скъпи приятели, необходимата сума за Мими беше събрана и тя заминава за Сърбия, за да бъде извършена така необходимата операция. Сърдечно благадарим на всички Вас, които дарихте и подкрепихте детето ни в този важен момент. Без Вас нямаше да успеем да се справим толкова бързо! Бъдете здрави!

Сподели

Заедно събрахме 6 409 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
825 2 0 0 1460 лв. 645 лв. 3475 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

За да може Мими да се движи сама, специалистите препоръчват извършването на миофибротомия – специфична операция за подобрение на движенията.

Операцията се извършва в Сърбия, Нови Сад, по метода Улзибат.