Обгради ги с грижа!
DMS KOSTENURKA

Обгради ги с грижа!

Сред пъстротата в животинския свят едно симпатично и кротко диво животно с благ нрав е заплашено да изчезне. Костенурките са най-бързо изчезващи от лицето на Земята след приматите. Плахостта, бавността и навика им да се крият при опасност вместо да избягат ги правят толкова уязвими.

Центърът е единствен по рода си в страната и третият в Европа, посветен изцяло на костенурките.

Сподели

Заедно събрахме 638 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
126 9 1 48 лв. 333 лв. 108 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Сред пъстротата в животинския свят едно симпатично и кротко диво животно с благ нрав е заплашено да изчезне. Костенурките са най-бързо изчезващи от лицето на Земята след приматите. Плахостта, бавността и навика им да се крият при опасност вместо да избягат ги правят толкова уязвими.

Центърът е единствен по рода си в страната и третият в Европа, посветен изцяло на костенурките.

До момента е приютил, излекувал и освободил над 6000 костенурки, а излюпените и освободени бебета са над 2000. Сред тежко ранените, най-сериозно е положението на тези с липсващи крайници или части от черупката, които остават инвалиди, което ги прави неспособни да оцелеят в природата.

Те остават в Спасителния център и създават здраво поколение, което се връща в природата. Така животът им се осмисля и макар в плен, остава пълноценен. За тях са създадени условия, близки до естествените за да могат по-леко да преодоляват стреса. Капацитетът на центъра обаче е ограничен, а броя на пациентите – инвалиди расте ежегодно, което налага нуждата от усвояване на допълнителна площ.

Центърът разполага със свободна площ, която трябва да се огради и обезопаси от безпокойство и хищници. С поскъпването на строителните материали стана непосилно да се справим сами с тази задача.

Ето защо се нуждаем от вашата подкрепата за закупуване и монтиране на ограда за обособяване на сектор за костенурките – инвалиди.

letter Всяка година приемаме, лекуваме и освобождаваме над 250 костенурки и излюпваме и освобождаваме около 200 бебета, което за 15 години съществуване прави над 6000 спасени костенурки.