Подай ръка на Данаил!
DMS DANAIL

Подай ръка на Данаил!

Кампанията на Данаил е прекратена, тъй като е невъзможно за него да стигне до Москва, където да бъде лекуван. Със събраните дотук средства ще си направи операция за сънна апнея и ще си купи инвалидна количка.

Благодарим на всички, подкрепили Данаил с дарение!

Сподели

Заедно събрахме 3 005 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
874 0 0 1409 лв. 75 лв. 647 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Данаил е на 54 години. Последните 10 прекарва в постоянна битка с множествената склероза. Минал е през най-различни медикаменти и лечения. Въпреки усилията и постоянството му, пристъпите стават все по-чести. Болестта прогресира, а лекарствата, предписвани в България, не спират нейното развитие. Но Данаил не губи надежда!

letter Желае да опита лечение чрез трансплантация на стволови клетки. Такава възможност намира в институт „Пирогов“ в Москва.