За качествен живот на хората с психични проблеми!
DMS RAFAIL

За качествен живот на хората с психични проблеми!

Фондация „Свети Рафаил” осигурява терапия и занимания за една от най-уязвимите групи в обществото ни – хората с психични страдания. Комплексът „Св. Рафаил“ се сътои от Защитено жилище „Св. Рафаил“ и Център за социална рехабилитация и интеграция.

Сподели

Заедно събрахме 775 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
100 5 0 210 лв. 55 лв. 400 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Доскоро вземахме назаем необходимите материали за извършване на арт и фото-терапия –  фотоапарати, фотопринтер, пещ за глина и др. Вече нямаме тази възможност. В момента нашата терапия се ограничава единствено до рисуване.

Работата с ръце, изработката на рамки за снимки, принтирането, създаването на глинена фигура помагат при проблеми с паметта, езика, логическото мислене, вниманието, възприятията, въображението, способността за вземане на решение.

letter Арттерапията избавя хората от тежките състояния, в които се намират. С продължителна работа и правилна и разнообразна арттерапия може трайно да се променят възприятията на  един психично болен.