Помощ за Владимир!
DMS VLADIMIR

Помощ за Владимир!

Кампанията приключва с успех, средствата са набрани само за месец! Благодарим на щедрите дарители!

Сподели

Заедно събрахме 24 009 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1915 1 0 5132 лв. 980 лв. 15980 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Кампанията набира средства в помощ на председателя на Съдийската комисия по баскетбол Владимир Цеков. На 2 юли 2019 г., само ден преди да навърши 50 години, той претърпява тежък инцидент с мотор, след който все още се възстановява и има нужда от допълнителни операции.

Вследствие на тежкия инцидент Владимир получава фрактура на прешлен и парализа на краката.

Веднага е опериран за стабилизиране на гръбначния стълб на няколко нива, но и до днес изпитва постоянни болки в областта на травмата.

Владимир се обръща за съдействие към болница Медикълпарк, Истанбул, където е консултиран и получава оферта за коригираща операция и рехабилитация.

letter Процесът по възстановяването ще е дълъг, като ще се наложат и допълнителни операции на гръбначния стълб. Необходимата сума обаче е непосилна за семейството на Владо. Той разчита изцяло на дарителска подкрепа!