Стипендии за талантливите деца на Мездра!
DMS ZAMEZDRA

Стипендии за талантливите деца на Мездра!

Фонд „За Мездра“ е учреден през октомври 2021. Инициатор за създаването му е Фондация „Проект Северозапад“.

Към инициативата бяха привлечени хора с авторитет на територията на общината, които отговарят на условията да са ангажирани към темите за развитието на региона, към подкрепа на децата и талантите.

Сподели

Заедно събрахме 439 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
130 8 0 0 20 лв. 3 лв. 270 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Фонд „За Мездра“ е учреден през октомври 2021. Инициатор за създаването му е Фондация „Проект Северозапад“.

Към инициативата бяха привлечени хора с авторитет на територията на общината, които отговарят на условията да са ангажирани към темите за развитието на региона, към подкрепа на децата и талантите.

Така беше създаден публичен съвет на Фонда, който ще взима решения за разпределяне на набраните средства.

Основна цел на Фонда е да набира средства за подкрепа на важни местни каузи:

  • стипендии за отлични ученици и студенти;
  • стипендии за талантливи деца;
  • подкрепа за участия в състезания и конкурси;
  • подкрепа за опазване на културното и историческото наследство на региона;
  • подкрепа за култура.
letter За първата година от функционирането си Фонда ще подкрепя: - 10 стипендии за отлични ученици от Мездра, с изявени постижения в областта на науката (10 месеца по 100 лв.); - 5 стипендии за ученици, изявени в областта на изкуствата (10 месеца по 100 лева); - 2 стипендии за студенти 1 курс, с отличен успех (10 месеца по 500 лв.)