Vet мултиMed проектори за по-качествено образование
DMS VETSZ

Vet мултиMed проектори за по-качествено образование

Сподели

Заедно събрахме 8 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
8 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

Защо?

Едва пет са професионалните гимназии у нас, в които се обучават бъдещите кадри за ветеринарната медицина.

Една от тях е Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов” в Стара Загора.

Нейните учители дават най-добрата теоретична и практическа основа за израстване в избраната професия на близо 550-те ученика в гимназията.

За да е в крак с технологиите и да предоставя още по-качествено образование, на НПГВМ “Иван Павлов” са нужни мултимедийни проектори.

letter “Желанието ни е да подготвим своите ученици за професията, която лекува човечеството, затова ще бъдем благодарни на всеки, подкрепил нашата кауза!”