Да върнем живота в картата на Черно море в Езиковата в Стара Загора
DMS KARTASZ

Да върнем живота в картата на Черно море в Езиковата в Стара Загора

Сподели

Заедно събрахме 15 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
15 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

Картата на Черно море в Стара Загора

Тя е уникален обект! Единствена по рода си, тя е създадена от 11 Б клас с класен ръководител учителя по география Иван Симеонов през 1961 година.

Картата изобразява Черно море и държавите около него и в оригиналния си вид по коритата на реките и на мястото, където е очертано Черно море е имало вода.

Встрани от нея е разположен и малък алпинеум създаден по същото време заедно от учители и ученици.

letter Несъмнено дворът на Езиковата гимназия е част от градската архитектурна среда. Но днес двете забележителности имат спешна нужда от реставрация!