Да преоткрием света на природните науки!
DMS JOHNSZ

Да преоткрием света на природните науки!

Сподели

Заедно събрахме 9 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
9 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

Защо?

Вярваме, че чрез него ще предизвикаме интереса към природните науки, ще провокираме любопитство към опознаване на процесите и явленията на Земята и в Космоса.

В него ще можем да провеждане опити в реална лабораторна среда. Кабинетът ще разполага с модерно оборудване и разработени модерни технологии в областта на физиката, химията и биологията.

Учениците от 8 до 12 клас ще използват кабинета за срещи, за дискусии и за състезания. Той ще се използва и за работа по проекти и „Занимания по интереси“.

letter Затова се обръщаме се към Вас - бивши ученици, родители, общественици и компании - да дарите в нашата кампания, за да осъществим мечтата си.