Помогнете на редки птици да отглеждат в безопасност малките си

Начало на кампанията: 23.11.2021

Подкрепете една от най-успешните природозащитни дейности на Българското дружество за защита на птиците - строеж и поддържане на платформи, на които защитени птици отглеждат безопасно малките си!

Помогнете на редки птици да отглеждат в безопасност малките си
141 лв. дарени остават Виж даренията
megaphone image Помогни, като споделяш! Така кампанията ще достигне възможно най-много хора и ще събере нужните средства.
Сподели кампанията
 • phone-icon Изпрати SMS на 17 777
  Дари чрез еднократни sms и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
 • computer-icon Дари онлайн още сега!
  С Visa или MasterCard през виртуалния ПОС на ОББ, ePay или PayPal.
 • bank-icon Направи банков превод
  BG06UBBS 80 0210 2607 2940 Oснование на превода: Дарение за DMS POLET

За кампанията

Специални дървени конструкции (платформи), монтирани във водоеми, осигуряват безопасно гнездене на редките къдроглави пеликани. Именно заради тях видът увеличи през последните години местата, където гнезди у нас.

Платформите са причината и за нарастването на броя на успешно отгледаните малки!

Речните рибарки в Защитена местност „Пода“ гнездят единствено върху поставените от БДЗП платформи. Над 450 двойки избират да отглеждат малките си върху тях всяка година. Друго подходящо място за гнездене на вида в района няма.

Платформите, изградени във влажни зони, гарантират спокойствие на птиците и ги предпазват от набези на наземни хищници.

Тези сигурни домове се нуждаят от ремонт и поддръжка.

Необходимата сума е 6000 лв! 

letter С тази сума през зимата ще осъществим ремонтни дейности и подготовка за новия гнездови сезон на платформата за къдроглави пеликани в защитената местност „Калимок-Бръшлен“, а през лятото - на четири от гнездовите платформи за речни рибарки в защитената местност „Пода“.

Нашата цел

Разходите ще са насочени към закупуване на строителни материали – дървен материал, метални решетки, крепежни елементи, транспорт.

Грижата за новите поколения на емблематични птици е грижа и бъдеще за цялата българска природа. Тя е дом на всички нас.

Благодарим ви, че ни помагате да го опазим!

Тази организация е участник в проекта на Фондация BCause „Информиране, ангажиране, успех!“, финансиран по Фонд Активни граждани България от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор.

Да помогнеш е лесно

 • лева
  За успешния край Бъди първият изпратил!