Да помогнем на деца в риск да изкачат своите върхове!
DMS VARHOVE

Да помогнем на деца в риск да изкачат своите върхове!

Сподели

Заедно събрахме 186 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
61 0 0 125 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

За първи път видях Мартин точно при постъпването му при нас. Изкачването му по стълбите на нашия социален център изглеждаше мъчително, почти невъзможно. Трудността му да се движи бе резултат от тежкото бреме, което понасяха крехките му рамене. Едно несигурно дете, което не знаеше дали да се довери и на кого…

Днес стоя пред стената за катерене и се удивлявам на същия този смел Мартин, който катери заедно със своя треньор, доверил му се напълно. Същият този смел Мартин, който само преди година изкачи най-трудните стъпала в живота си, днес преодолява затрудненията и върви уверено нагоре към своите върхове.

Помогнете на децата от дневен център “Посока” да почувстват свободата и силата си в планината!

Дарете за да ги заведем на Мусала, Ком и Черни връх, да си кажат #Азсъмвърхът и да продължат смело като Мартин своя път!

Обикновено децата, които подкрепяме, имат нужда да бъдат окуражени да повярват в себе си, да развият умения да виждат надалеч и да мечтаят смело.

Защото живеят в затворени общности, идват от бедни семейства, имат различни затруднения и са необходими много усилия за постигане на промяна.

Децата, които подкрепяме в Дневния ни център са със шарени и тежки съдби. Някои от тях са с родители, които имат нужда от подкрепа за отглеждането на децата им.

Други идват просто за да се изкъпят, защото нямат баня. Трети творят в нашето арт ателие. Именно в него преди време няколко деца създадоха прекрасни рисунки на планински върхове, без никога да са ги виждали, само благодарение на въображението си, разказите на колегите ми за планините и явно заради мечтата им да погледнат отгоре.

Творбите им ни вдъхновиха и заедно стигнахме до извода, че това са върховете в тяхното собствено развитие, които самите те искат да постигнат.

Така се обединихме около идеята за 3 прехода, 3 преодоляни трудности, 3 върха. Още повече, че спортните занимания, излизането извън зоната на комфорт, преодоляването на предизвикателства и постигането на поставени цели са неизменна част от дейността ни с деца и родители в нашия център.

#ВъзможниВърхове
#Азсъмвърхът

letter Помогнете ни да превърнем картините в съзнанието на нашите специални герои в истински преживявания, които ще ги изпълнят с вяра в собствените им сили и способности!