Бъдеще за Кристиян!
DMS KRISKO

Бъдеще за Кристиян!

Терапиите на Кристиян със стволови клетки са изпълнени, кампанията е изпълнила целта си и вече е прекратена. Благодарим на дарителите!

Сподели

Заедно събрахме 18 084 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
3573 136 12 0 1857 лв. 756 лв. 11566 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Кристиян е с поставена диагноза „Детски аутизъм“ от 3 години.

Посещава редовно психолог, логопед и педагог, но все още има цялостен дефицит в комуникацията – не отговаря на въпроси, жестовете и мимиката са бедни.

Затова родителите решават да се обърнат към Център „Емсел“ в Киев за терапия чрез вливки на донорски стволови клетки.

Първоначално от центъра предлагат да приложат на Кристиян 2 процедури, но след първата съветват родителите да направят общо 5 процедури с интервал от 6 месеца между всяка.

letter На детето вече са направени две вливки, предстоят още три. Стойността на една вливка е 10 000 евро.