Помагаме на Владо!
DMS VLADO

Помагаме на Владо!

Приключи кампанията да Владимир Маричков. Владимир събираше средства за операция на дясна тазобедрена става, износена до степен да липсва част от костта. Има износване и на лява тазобедрена става, както и на ляво коляно, което води до невъзможност за придвижване.

Сподели

Заедно събрахме 3 385 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
540 0 0 1165 лв. 160 лв. 1520 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Владимир страда от пълно износване на дясна тазобедрена става до степен да липсва част от костта. Има износване и на лява тазобедрена става, както и на ляво коляно, което води до невъзможност за придвижване.

След направени изследвания МБАЛ „Полимед“ издава писмо с информация, че за операция по протезиране на тазобедрена става с ендопротеза Zimmer-Biomed пациентът доплаща 5510 лв., а за операция за протезиране на колянна става, отново с имплант на същата фирма, трябва да доплати извън клиничната пътека 4520 лв.

Първата операция е планирана за края на месец ноември 2021 год.

letter В момента Владо e в невъзможност да се придвижва сам и стои затворен вкъщи. Разчита изцяло на дарителска подкрепа за да може отново да води пълноценен живот.