Да се обединим за Криси!
DMS KRISTIN

Да се обединим за Криси!

Кампанията в помощ на Кристин приключва успешно. По дарителската сметка са набрани достатъчно средства за терапия на детето за следващата година. Оставаме в готовност да я подновим в случай на необходимост.

Сподели

Заедно събрахме 13 724 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 5872 лв. 460 лв. 7392 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Кристин е родена недоносена, следствие на което развива детска церебрална парализа – тежка спастична квадрипареза.

Провеждани са многократни курсове рехабилитация в България, но Кристин така и не прохожда.

Кристин имаше кампания в DMS през 2017 г., която позволи на родителите да изпратят детето в рехабилитационен център „Рибем”, Истанбул.

След три курса в Рибем Кристин започва да ходи самостоятелно, макар и несигурно. Спастичността в крачетата намалява, активните движения са в по-голям обем, по-плавни и стабилни.

letter Сега подновяваме кампанията, защото след ортопедичната операция в Турция (6500 евро), следва 6-месечна рехабилитация в център „Рибем“ на стойност 12 960 евро.